BIGDATA

BIGDATA

Tổng quan về dịch vụ

Tại BAP chúng tôi có đội ngũ nhân viên kinh nghiệm xây dựng hệ thống có dữ liệu lớn để trích xuất ra các thông tin cần thiết cho các bên như sale, marketing, business model … Kinh nghiệm này không những có từ dự án outsource mà còn có được từ những dự án startup của chúng tôi

BigData Services

  • DÙNG HADOOP , SPARK
  • Dùng R để phân tích dữ liệu
  • Bảo mật trong việc lưu trữ dữ liệu lớn

big-data
04-05-2020

Smart E-learning

Thách thức:  Xây dựng nội dung đào tạo là một trong những yếu tố quan trọng nhất của các doanh nghiệp để nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như trải nghiệm người học, vậy doanh nghiệp của bạn có một hệ thống quản...