SAP ERP

Case Study

SAP ERP
05-03-2020

Triển khai SAP Business One

Triển khai phần mềm SAP Business One của doanh nghiệp với hệ thống quản lý kế toán trong công ty Việt Nam và gắn với hệ thống quản lý bán hàng và giao diện kế toán tại trụ sở Nhật

SAP ERP
05-03-2020

Bán Hàng Và Sản Xuất Xe

Tư vấn, phát triển và giới thiệu của báo cáo quản lý BI sử dụng BO SAP gắn với hệ thống SAP trong quản lý sản xuất và quản lý bán hàng tại công ty Việt Nam

SAP ERP
05-03-2020

Ngành cơ khí tại Nhật

Giới thiệu SAP ERP đến các nhà máy tại Nhật (Ibaraki, Mie, Osaka) Chuyển từ hệ thống AS400 sang sử dụng SAP Thực hiện bảo trì vận hành, di chuyển data, test, phát triển add-on, tạo spec Add-on, FIT&GAP