WEBSITE /SMARTPHONE APP

WEBSITE /SMARTPHONE APP

Tổng quan về dịch vụ

Tại BAP chúng tôi luôn dùng những công nghệ mới nhất, hiệu năng tốt nhất để phát triển web, app. Chúng tôi cùng với khách hàng tham gia từ khâu ý tưởng sau đó thiết kế, phát triển và vận hành. Ngoài ra đối với các công ty lớn chúng tôi có thể cùng với các chuyên gia của họ để thiết kế sau đó triển khai một phần chức năng cho offshore .

Dịch vụ Website/Smartphone App

  • PHÁT TRIỂN WEB APPLICATION
    Chúng tôi có thế mạnh về Ruby On Rails , Java, PHP…. Phía frontend chúng tôi dùng vue.js , Angular.js,… đảm bảo các web application có khả năng chạy tốt trên các nền điện thoại smartphone hoặc tablet.
  • PHÁT TRIỂN SMARTPHONE APP
    Một trong những công ty đi đầu ở Việt Nam về phát triển app hybrid dùng react native và app native dùng code swift, java, Object c. Chúng tôi còn có đội ngũ tư vấn UX tốt nhất cho app ở thị trường Nhật, Singapore và Việt Nam.

apps-development
01-12-2023

Human Resources Management System: A Revolutionary Approach

1. Overview In the wake of rapid technological advances and digital transformation, enterprises are being urged to redefine corporate governance. Amidst this evolution, human resources and personnel management stand as pivotal factors, profoundly influencing business development.  2. Challenges It is challenging for enterprises to...

apps-development
18-11-2023

GolfAR application: Enhance the golfing experience

Overview  Since the rapid advancement of technology, AR integration has become an essential and integral part of a wide variety of fields, including golf. With this fusion of tradition and technology, golf players have a better experience than ever before.   This case study...

apps-development
18-10-2023

A trade platform for US and Japanese markets

I. Overview Investing has never been easy, especially for beginners and individuals with a limited budget and a limited understanding of the market. Stay with us in this article to see how technology solves those obstacles and changes the investment game with a cutting-edge...

apps-development
03-05-2023

One-to-One Lesson Management System

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Nhật và Tiếng Anh (Mỹ). For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another...

apps-development
06-01-2022

Ứng dụng kết nối kinh doanh

Thách thức: Các ứng dụng về kết nối kinh doanh cần đảm bảo được các yêu cầu về: Đảm bảo thông tin về đối tác/người/đơn vị chính xác, đầy đủ và đáng tin cậy. Kết nối dễ dàng, thuận tiện, đa kênh. Có thể...

apps-development
06-09-2021

NFT Marketplace 

Challenge: NFT marketplaces are platforms where NFTs can be stored, displayed, traded, or even be-ing minted (created). It’s similar to what ecom platforms like Amazon, eBay do for real goods. The digital assets have had significant dominance over the NFT marketplace and now many...