SALESFORCE

SALESFORCE

Tổng quan về dịch vụ

Salesforce CRM cung cấp cơ sở hạ tầng đa dạng bao gồm: các sản phẩm phần mềm được thiết kế để giúp các nhóm làm việc kết nối với khách hàng. Nó cũng cung cấp thông tin hữu ích và chi tiết về nhu cầu và hành vi của khách hàng thông qua phân tích dữ liệu chuyên sâu. Bằng cách kết nối các kho dữ liệu từ các bộ phận khác nhau, Salesforce cung cấp một cái nhìn tổng thể về mọi tương tác của khách hàng.

Dịch vụ Salesforce tại BAP giúp doanh nghiệp xử lý các case nhanh hơn bằng cách tận dụng AI và tự động hóa, cung cấp dịch vụ tự phục vụ thông minh và cá nhân hóa quy trình chăm sóc khách hàng, đồng thời dự đoán nhu cầu của khách hàng thông qua phân tích các chỉ số và dữ liệu khách hàng. Từ đó giúp doanh nghiệp có cái nhìn trực quan hơn và tiếp cận khách hàng tốt hơn.

salesforce
13-06-2023

Improve your Recruitment Operations

Challenge: The number of applications is increasing, but the number of hires is not. The company wants to automate as much of the process as possible. Solution: Implement Salesforce’s Marketing Cloud, SFA, and CRM Results: Catching applicant data within 5 minutes of application, and...

salesforce
13-06-2023

Optimizing Growth: HubSpot to Salesforce Integration

In the dynamic landscape of today’s tech-driven world, the business realm is consistently evolving. When the demand for streamlined operation and sustainable growth is undeniable, powerful platforms like HubSpot and Salesforce can be the game-changer factors. This case study takes you through the optimization...

salesforce
13-06-2023

Renovating the telecommunications system

Challenge: Manual work due to system limitations Customer contact is basically by telephone Multiple contact points due to information fragmentation Progress of construction work is not visible. Actual results are calculated manually and cannot be calculated immediately. The overall picture of the business cannot...