Tuyển dụng

Tuyển dụng

(English) Da Nang/HCM – Python/Odoo Developer
Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ). For the sake of viewer convenience, the content...
Đà Nẵng – Tuyển dụng BRSE
Mô tả công việc BAP Software Co., Ltd – một trong những công ty gia công phần mềm hàng...
(English) [BAP] Recruitment Jobs – December 2019
Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ). For the sake of viewer convenience, the content...
(English) [BAP] Recruitment Job – November 2019
Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ). For the sake of viewer convenience, the content...
(English) [BAP] Deep Learning & Image Processing Wanted
Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ). For the sake of viewer convenience, the content...
(English) [BAP] BrSE in Japan Seeking
Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ). For the sake of viewer convenience, the content...
(English) [BAP JAPAN] SAP Consultant
Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ). For the sake of viewer convenience, the content...
(English) [BAP DA NANG] 2D/ 3D Game Animator
Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ). For the sake of viewer convenience, the content...
(English) Da Nang/HCM – Python/Odoo Developer
Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ). For the sake of viewer convenience, the content...
(English) HCM Office – BrSE
Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ). For the sake of viewer convenience, the content...
Huế – Kỹ Sư Cầu Nối
Mô tả công việc BAP Software Co., Ltd – một trong những công ty gia công phần mềm hàng...
(English) Hue Office – Junior React Native
Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ). For the sake of viewer convenience, the content...
(English) [BAP] Recruitment Jobs – December 2019
Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ). For the sake of viewer convenience, the content...
(English) [BAP] Recruitment Job – November 2019
Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ). For the sake of viewer convenience, the content...
(English) [BAP JAPAN] SD & MM SAP Consultants
Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ). For the sake of viewer convenience, the content...
(English) [BAP] JAVA/ TESTER/ BRSE in Da Nang
Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ). For the sake of viewer convenience, the content...
(English) [BAP] Deep Learning & Image Processing Wanted
Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ). For the sake of viewer convenience, the content...
(English) [BAP HUE] Junior Java & ASP.NET
Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ). For the sake of viewer convenience, the content...

BAP Assistant x

 • BAP

  Chúng tôi rất hân hạnh được giải đáp mọi thắc mắc về dịch vụ phát triển Offshore tại BAP. Vui lòng chọn thông tin bạn muốn tìm hiểu:

  Lo ngại về giao tiếp, chẳng hạn như không thể truyền đạt chi tiết yêu cầu. Có vấn đề khó khăn trong giao tiếp bằng tiếng Nhật không?
  Không chỉ là Phát triển , tôi có yêu cầu về bảo trì sau khi hệ thống đi vào vận hành có được không?
  Việc phát triển offshore tôi thường quan tâm đến chất lượng dịch vụ. Có thể đảm bảo chất lượng không?
  Tôi chưa có kinh nghiệm phát triển offshore. Khi đưa ra yêu cầu, thông thường chúng tôi cần chuẩn bị thể chế và tài liệu nào?
  Tôi đang nghĩ đến việc yêu cầu offshore phát triển hệ thống nghiệp vụ. Bên công ty có thể hiểu được đặt tả về nghiệp vụ phức tạp không?
  Chúng tôi có thể tham quan công ty nơi mà trực tiếp phát triển phần mềm không?
  Tôi muốn tiến hành nghiên cứu AI. Tôi có thể yêu cầu không?
  Hãy cho chúng tôi biết thể chế phát triển và khả năng về kỹ thuật của công ty.
  Đảm bảo chất lượng của bạn như thế nào?
  Công ty làm gì để giữ đúng thời hạn giao hàng của dự án?
  Thời gian thanh toán có thuận tiện cho khách hàng không?
  Việc nghiệm thu được thực hiện như thế nào?
  Nếu có phát sinh trường hợp cần đối ứng khẩn cấp, thể chế đối ứng như thế nào?
  20/02 10:36 ✓