Tuyển dụng

Tuyển dụng

PROJECT MANAGEMENT OFFICER
Tổng quan Công ty đầu tư và phát triển phần mềm BAP chúng tôi luôn mang sự cách tân,...
AI INTERN
Job Overview BAP Software Co., Ltd – a software outsourcing provider which is one of the subsidiaries of BAPGroup....
OUTSYSTEMS INTERN
Job Overview BAP Software Co., Ltd – a software outsourcing provider which is one of the subsidiaries of BAP...
SENIOR PROJECT MANAGER
Job Overview BAP Software Co., Ltd – a software outsourcing provider which is one of the subsidiaries of BAP...
TECHNICAL LEADER
Job Overview BAP Software Co., Ltd – a software outsourcing provider which is one of the subsidiaries of BAP...
DEVOPS INTERN/FRESHER
 Job Overview  BAP Software Co., Ltd – a software outsourcing provider which is one of the subsidiaries of BAP...
(English) PYTHON DEVELOPER
Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ). For the sake of viewer convenience, the content...
(English) Java Developer
Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ). For the sake of viewer convenience, the content...
BRIDGE SOFTWARE ENGINEER (KOREAN BRSE)
Job Overview BAP Group is one of the leading software development and solutions providers (technology product, outsourcing, consulting). We...
PHP DEVELOPER
Job Overview BAP Group is one of the leading software development and solutions providers (technology product, outsourcing, consulting). We...
JAVA DEVELOPER
Job Overview BAP Group is one of the leading software development and solutions providers (technology product, outsourcing, consulting). We...
BRIDGE SOFTWARE ENGINEER
Job Overview BAP Group is one of the leading software development and solutions providers (technology product, outsourcing, consulting). We...
IT HELPDESK
Job Overview BAP Group is one of the leading software development and solutions providers (technology product, outsourcing, consulting). We...
KẾ TOÁN TỔNG HỢP
BAP Group – công ty đi đầu trong lĩnh vực phát triển phần mềm, đang tìm kiếm ứng viên...
TECHNICAL LEADER
Job Overview BAP Software Co., Ltd – a software outsourcing provider which is one of the subsidiaries of BAP...
BRIDGE SOFTWARE ENGINEER
Job Overview BAP GROUP is one of the leading IT outsourcing providers in central Vietnam. We always aim to...
(English) UNITY DEVELOPER
Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ). For the sake of viewer convenience, the content...
(English) BLOCKCHAIN DEVELOPER
Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ). For the sake of viewer convenience, the content...
(English) SOFTWARE ARCHITECT
Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ). For the sake of viewer convenience, the content...
ROR DEVELOPER
Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ). For the sake of viewer convenience, the content...
BRIDGE SOFTWARE ENGINEER
Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ). For the sake of viewer convenience, the content...
PROJECT MANAGER
Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ). For the sake of viewer convenience, the content...
BRIDGE SYSTEM ENGINEER (BRSE)
Job Overview BAP Software Co., LTD is one of the leading software development and solutions providers in central Vietnam,...

BAP Assistant

  • BAP

    Chúng tôi rất hân hạnh được giải đáp mọi thắc mắc của bạn về các dịch vụ liên quan đến phát triển phần mềm mà chúng tôi cung cấp.

    26/09 11:49 ✓