Recruitment & News

Let's

BE ADVANCED

PARTNER

Cập nhật những tin tức mới nhất cũng như cơ hội trở thành “cộng sự” tuyệt vời tại BAP

Tin tức

Tuyển dụng

REACTJS DEVELOPER
Job Overview BAP Software Co., Ltd – a software outsourcing provider which is one of the subsidiaries of BAP...
DEVOPS ENGINEER
Job Overview BAP GROUP is one of the leading IT outsourcing providers in central Vietnam. We always aim to...
IT COMTOR
Job Overview BAP Software Co., Ltd – a software outsourcing provider which is one of the subsidiaries of BAP...
JAVA DEVELOPER
Job Overview BAP Software Co., Ltd – a software outsourcing provider which is one of the subsidiaries of BAP...
BRIDGE SOFTWARE ENGINEER
Job Overview BAP GROUP is one of the leading IT outsourcing providers in central Vietnam. We always aim to...
PROJECT MANAGER
Job Overview BAP GROUP is one of the leading IT outsourcing providers in central Vietnam. We always aim to...
BRIDGE SYSTEM ENGINEER (BRSE)
Job Overview BAP Software Co., LTD is one of the leading software development and solutions providers in central Vietnam,...
SENIOR PROJECT MANAGER
Job Overview BAP Software Co., Ltd – a software outsourcing provider which is one of the subsidiaries of BAP...
TECHNICAL LEADER
Job Overview BAP Software Co., Ltd – a software outsourcing provider which is one of the subsidiaries of BAP...
DEVOPS INTERN/FRESHER
 Job Overview  BAP Software Co., Ltd – a software outsourcing provider which is one of the subsidiaries of BAP...
TECHNICAL LEADER
Job Overview BAP Software Co., Ltd – a software outsourcing provider which is one of the subsidiaries of BAP...
BRIDGE SOFTWARE ENGINEER
Job Overview BAP GROUP is one of the leading IT outsourcing providers in central Vietnam. We always aim to...
IT HELPDESK
Job Overview BAP Group is one of the leading software development and solutions providers (technology product, outsourcing, consulting). We...
3D GAME ANIMATOR
Job Overview BAP Group is one of the leading software development and solutions providers (technology product, outsourcing, consulting). We...
3D GAME ARTIST (ENVIRONMENT)
Job Overview BAP Group is one of the leading software development and solutions providers (technology product, outsourcing, consulting). We...
[Ho Chi Minh City] English Trainer for IT developers
BAP is looking for an English trainer for IT developers. If you want to expand your horizons and explore...
KẾ TOÁN TỔNG HỢP
BAP Group – công ty đi đầu trong lĩnh vực phát triển phần mềm, đang tìm kiếm ứng viên...
BRIDGE SOFTWARE ENGINEER
Job Overview BAP Group is one of the leading software development and solutions providers (technology product, outsourcing, consulting). We...

BAP Assistant x

 • BAP

  Chúng tôi rất hân hạnh được giải đáp mọi thắc mắc về dịch vụ phát triển tại BAP. Vui lòng chọn thông tin bạn muốn tìm hiểu:

  Lo ngại về giao tiếp, chẳng hạn như không thể truyền đạt chi tiết yêu cầu. Có vấn đề khó khăn trong giao tiếp bằng tiếng Nhật không?
  Không chỉ là Phát triển , tôi có yêu cầu về bảo trì sau khi hệ thống đi vào vận hành có được không?
  Việc phát triển tôi thường quan tâm đến chất lượng dịch vụ. Có thể đảm bảo chất lượng không?
  Tôi chưa có kinh nghiệm phát triển hệ thống IT . Khi đưa ra yêu cầu, thông thường chúng tôi cần chuẩn bị thể chế và tài liệu nào?
  Tôi đang nghĩ đến việc yêu cầu phát triển hệ thống nghiệp vụ. Bên công ty có thể hiểu được đặt tả về nghiệp vụ phức tạp không?
  Chúng tôi có thể tham quan công ty nơi mà trực tiếp phát triển phần mềm không?
  Tôi muốn tiến hành nghiên cứu AI. Tôi có thể yêu cầu không?
  Hãy cho chúng tôi biết thể chế phát triển và khả năng về kỹ thuật của công ty.
  Đảm bảo chất lượng của bạn như thế nào?
  Công ty làm gì để giữ đúng thời hạn giao hàng của dự án?
  Thời gian thanh toán có thuận tiện cho khách hàng không?
  Việc nghiệm thu được thực hiện như thế nào?
  Nếu có phát sinh trường hợp cần đối ứng khẩn cấp, thể chế đối ứng như thế nào?
  20/02 10:36 ✓