AI/IoT

AI/IoT

Tổng quan về dịch vụ

Với đội ngũ trên 20 kỹ sư, chúng tôi là một trong các công ty hiếm hoi có đầy đủ từ chuyên gia tư vấn cũng như kỹ sư phát triển và vận hành trong lĩnh vực AI. Chúng tôi có đội ngũ ưu tú Data Scientist, Deep Learning Engineer, Machine Learning Engineer đến dịch vụ BPO đánh nhãn dữ liệu nâng cao độ chính xác cho model nhằm tiết kiệm cho khách hàng. Java, python, Lisp, Prolog… là các ngôn ngữ phát triển, cùng với những mô hình auto-train, re-train hiệu quả được chúng tôi tích luỹ từ các dự án cho khách hàng

Dịch vụ AI của BAP

 • Nhận diện Chữ
  Nhận dạng text, hình ảnh, âm thanh theo tập logic xác định trước. Bởi tính chất tốc độ của đọc text do đó việc đọc bằng công nghệ OCR chỉ được chúng tôi thực hiện nếu không đọc được kiểu text.
 • Xử lý Hình ảnh
  Xử lý hình ảnh từ camera để đưa ra các thông số cần thiết như độ tuổi, giới tính của khách hàng…Chúng tôi sử dụng thêm các thư viện mã nguồn mở cho phần xử lý ảnh như Opencv ,VXL, … và dùng framework xử lý machine learning cho xử lý ảnh là TensorFlow hay Pytorch…Chúng tôi còn dùng deep learning vào xử lý ảnh dùng mạng neutral GANS, DNNS...
 • Xử lý Ngôn ngữ tự nhiên
  Kỹ thuật nghiên cứu cách tương tác về mặt ngôn ngữ giữa máy tính và con người. Ở BAP, chúng tôi nghiên cứu các ứng dụng chatbot có khả năng trích xuất thông tin, hay các ứng dụng tìm kiếm và phân tích ý kiến, sở thích của khách hàng từ dữ liệu blog hay mạng xã hội.
 • Nhận diện Giọng nói
  Kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên thông qua âm thanh. Tại BAP chúng tôi nghiên cứu về nhận dạng và tổng hợp giọng nói. Giúp máy tính hiểu được mệnh lệnh từ con người và tổng hợp dữ liệu văn bản thành giọng nói.
 • Tối ưu hoá chi phí Training
  Bảo mật hoá thông tin cá nhân, Thực hiện Cost&Scale-Up trên hệ thống Kubernetes sử dung AI.

ai-iot
19-05-2023

Pothole Detection

Problem: Identify potholes on road surfaces used for warnings or self-driving cars. INPUT: The picture of road surface. OUTPUT: Pothole location. Solution: For this problem, we used image processing and deep learning for location anh detect pothole....

ai-iot
19-05-2023

Using NLP to discover hot topics on social network

Problem: The data on social platform are growing everyday. How can we use such data to discover “What is happening” on Facebook or Twitter everyday or even every hour? We can use the topic modeling for this problem: – INPUT: A dataset of Facebook’s posts of the...

ai-iot
04-06-2020

APP đọc text văn bản

Thách thức: Kiến thức là tài sản to lớn nhất của con người. Những cuốn sách được tạo ra để lưu giữ kiến thức, được chia sẻ rộng rãi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tuy nhiên, trong kỷ nguyên chuyển đổi...

ai-iot
13-05-2020

Smartfashion

Thách thức: Con người hiện đại luôn bận rộn, họ thậm đôi khi thậm chí không có thời gian để mua sắm nhu yếu phẩm. Nói cách khác, các nhà bán lẻ thời trang đang đối mặt với các giỏ hàng mua sắm trống...

ai-iot
04-05-2020

Smart E-learning

Thách thức: Xây dựng nội dung đào tạo là một trong những yếu tố quan trọng nhất của các doanh nghiệp để nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như trải nghiệm người học, vậy doanh nghiệp của bạn có một hệ thống quản...

ai-iot
03-05-2020

Horse Racing Forecast AI System

Challenges: The introduction of technology applications makes it easier to predict horse racing results. Does your company have an application that helps users predict outcomes? Together with the user’s experience and understanding of horse racing in combination with the AI-KEIBA system, we have developed...