AI/IoT

AI/IoT

Tổng quan về dịch vụ

Với đội ngũ trên 20 kỹ sư, chúng tôi là một trong các công ty hiếm hoi có đầy đủ từ chuyên gia tư vấn cũng như kỹ sư phát triển và vận hành trong lĩnh vực AI. Chúng tôi có đội ngũ ưu tú Data Scientist, Deep Learning Engineer, Machine Learning Engineer đến dịch vụ BPO đánh nhãn dữ liệu nâng cao độ chính xác cho model nhằm tiết kiệm cho khách hàng. Java, python, Lisp, Prolog… là các ngôn ngữ phát triển, cùng với những mô hình auto-train, re-train hiệu quả được chúng tôi tích luỹ từ các dự án cho khách hàng

Dịch vụ AI của BAP

 • Nhận diện Chữ
  Nhận dạng text, hình ảnh, âm thanh theo tập logic xác định trước. Bởi tính chất tốc độ của đọc text do đó việc đọc bằng công nghệ OCR chỉ được chúng tôi thực hiện nếu không đọc được kiểu text.
 • Xử lý Hình ảnh
  Xử lý hình ảnh từ camera để đưa ra các thông số cần thiết như độ tuổi, giới tính của khách hàng…Chúng tôi sử dụng thêm các thư viện mã nguồn mở cho phần xử lý ảnh như Opencv ,VXL, … và dùng framework xử lý machine learning cho xử lý ảnh là TensorFlow hay Pytorch…Chúng tôi còn dùng deep learning vào xử lý ảnh dùng mạng neutral GANS, DNNS...
 • Xử lý Ngôn ngữ tự nhiên
  Kỹ thuật nghiên cứu cách tương tác về mặt ngôn ngữ giữa máy tính và con người. Ở BAP, chúng tôi nghiên cứu các ứng dụng chatbot có khả năng trích xuất thông tin, hay các ứng dụng tìm kiếm và phân tích ý kiến, sở thích của khách hàng từ dữ liệu blog hay mạng xã hội.
 • Nhận diện Giọng nói
  Kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên thông qua âm thanh. Tại BAP chúng tôi nghiên cứu về nhận dạng và tổng hợp giọng nói. Giúp máy tính hiểu được mệnh lệnh từ con người và tổng hợp dữ liệu văn bản thành giọng nói.
 • Tối ưu hoá chi phí Training
  Bảo mật hoá thông tin cá nhân, Thực hiện Cost&Scale-Up trên hệ thống Kubernetes sử dung AI.

ai-iot
23-02-2024

AI-EDU – Automated Classroom Question Creation

In today’s world, automation has spread to a wide range of industries, including education and training. As EdTech revolutionizes traditional methods of training in these domains, businesses are increasingly investing in modern training tools. It reflects a reconsideration of older training methods in response...

ai-iot
08-12-2023

Power Consumption AI Prediction: Smart Energy Management

1. Overview  In recent years, economic development and the pursuit of comfort have significantly increased energy demand. The importance of optimizing energy systems is apparent in light of the limited energy resources and the urgency to on serve energy. As a result, the market...

ai-iot
23-11-2023

(日本語) 仮想発電所システム:エネルギー管理の革新的な手法

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Nhật, Tiếng Anh (Mỹ) và Korean. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to...

ai-iot
22-05-2023

Forecast Time Series on AWS

Overview – Predict power consumption of various sites based on past data and weather data. – Serverless system running on AWS – Collect data from IOT Advantages – Cost savings – Environmental protection – Avoid wasting energy Problem – Real-time processing – Build on...

ai-iot
22-05-2023

Human Resource Optimization

Overview: Advantages: – Save cost and training efforts – Avoid redundant resources and employees. – Save cost – Help people recognize health problems from a very early stage – Become a reliable reference to doctor when diagnosing and making decisons...

ai-iot
22-05-2023

Medical Image Analysis

OVERVIEW – Procedures such as detecting tumors, artery stenosis, organ delineation employ various different methods and frameworks like MapReduce to find optimal parameters for tasks like lung texture classification. – It applies machine learning methods, support vector machines (SVM), content-based medical image indexing, and...