SAP/ERP

SAP/ERP

Tổng quan về dịch vụ

Tại BAP chúng tôi sở hữu đội ngũ tư vấn viên đến các lập trình viên ABAP. Các đội ngũ tư vấn viên đều nói thông thạo ít nhất 2 thứ tiếng, lập trình viên ABAP không những được đào tạo về khả năng lập trình mà còn đào tạo thêm về nghiệp vụ của các module.

Dịch vụ SAP/ERP

  • TƯ VẤN VIÊN MODULE FI/CO, SD/MM, PP
    Hiện chúng tôi đã và đang tư vấn cho các dự án rất lớn có sử dụng cả SAP HANA 4.
  • LẬP TRÌNH VIÊN ABAP
    Là một trong những công ty outsource hiếm có ở việt nam đảm bảo về chất lượng của lập trình viên ABAP được đào tạo và có chứng chỉ bài bản, hơn thế nữa còn có kinh nghiệm thực thi các dự án lớn.
  • Tối ưu hoá Scale up và chi phí
    Có thể xây dựng Low-cost & High Availability trên hệ thống Kubernetes bằng SAP S / 4 Hana.

sap-erp
30-05-2023

Operation and maintenance support for an electronics manufacturing company

Project descriptions: SAP operation and maintenance support for a consumer electronics manufacturing company manufacturer Role: Business analysis, specification changes, system customization, basic design, and integration testing MM add-on development Period 2020/7 – 2021/7 Team size 10 Environment SAP S4 HANA...

sap-erp
30-05-2023

SAP implementation for a machine tool manufacturer

Role: Project Manager Modules: FI, SD, PS/PP Business analysis, FIT&GAP, prototype execution, customization, basic design Development of add-ons for PS/PP Add-on development for FI Development of add-ons for SD   Period 2022/2 – Now Team size 30 Environment SAP S4 HANA...

sap-erp
23-05-2023

Implement Business Change Requests for LE Module

Project descriptions: Implement Business Change Requests for LE Module, including Enhancing standard functions and establishing new interfaces in order to exchange data with 3rd Parties. Role: Analyze requirements, fit and gaps, and propose solutions Develop interfaces with 3rd parties Period 2022 – Now Team...

sap-erp
23-05-2023

A full-cycle implementation project for a hypermarket and retailer chain in Malaysia

Role: Requirement analysis Develop modules to meet requirements Implement remote label printing functionality for use with Covid 19.   Period 2021 Team size 14 Environment SAP S/4HANA 2020 Technology ABAP 7.54 JavaScript...

sap-erp
23-05-2023

A supporting project for converting raw data to SAP Master Data

Role: Implemented stadata table maintainer for SD, MM, and PP modules. Validate third-party sources and implement processes to ensure data integrity Define and implement a validation process in conjunction with SURUGA Production Platform to prevent inconsistencies from occurring.   Period 2016 – 2017 Team...

sap-erp
23-05-2023

SAP maintenance and operations

Role: Implement reporting functions for MM and HCM modules Implement common functions to analyze and fulfill requirements Implemented the ability to upload QM/supplier list data   Period 2016 – 2018 Team size 15 Environment SAP ECC6.0 Technology ABAP 7.3...