[RD] BAPERS ĐẠT CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ AWS

Tháng 09, nhà BAP đón tin vui với nhân tài BAPers hái quả ngọt thi đạt chứng chỉ quốc tế AWS sau 02 tháng tham dự khóa đào tạo & hỗ trợ thi đạt chứng chỉ – một trong những chính sách RD (Resource Development) nhằm phát triển năng lực, tạo điều kiện cho BAPers tiếp cận những công nghệ, kiến thức mới.

Chúc mừng Đức Thắng đã xuất sắc hoàn thành khóa học và đạt được chứng chỉ ngay lần thi đầu tiên.

“Em nghĩ chứng chỉ AWS SAA là một chứng chỉ quan trọng mà mỗi DevOps engineer cần cố gắng đạt được, từ đó có thể có nhiều kiến thức hơn để có thể áp dụng, xử lý vào các dự án, giúp dự án công ty ngày càng tốt hơn.” – Đức Thắng chia sẻ
—–
Amazon Web Services là nền tảng dịch vụ điện toán đám mây an toàn do Amazon cung cấp, bao gồm IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service), SaaS (Software as a Service) cung cấp cho doanh nghiệp các giải pháp về: Storage, computing power, databases, networking, analytics, developer tools, sercurity, virtualization,… mang đến khả năng tính toán, lưu trữ cơ sở dữ liệu, phân phối nội dung và các chức năng khác nhằm giúp các doanh nghiệp mở rộng và phát triển.

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ BAP CONTACT

Bấm vào đây để nhận tư vấn báo giá

Tư vấn ngay