WEBSITE /SMARTPHONE APP

WEBSITE /SMARTPHONE APP

Tổng quan về dịch vụ

Tại BAP chúng tôi luôn dùng những công nghệ mới nhất, hiệu năng tốt nhất để phát triển web, app. Chúng tôi cùng với khách hàng tham gia từ khâu ý tưởng sau đó thiết kế, phát triển và vận hành. Ngoài ra đối với các công ty lớn chúng tôi có thể cùng với các chuyên gia của họ để thiết kế sau đó triển khai một phần chức năng cho offshore .

Dịch vụ Website/Smartphone App

  • PHÁT TRIỂN WEB APPLICATION
    Chúng tôi có thế mạnh về Ruby On Rails , Java, PHP…. Phía frontend chúng tôi dùng vue.js , Angular.js,… đảm bảo các web application có khả năng chạy tốt trên các nền điện thoại smartphone hoặc tablet.
  • PHÁT TRIỂN SMARTPHONE APP
    Một trong những công ty đi đầu ở Việt Nam về phát triển app hybrid dùng react native và app native dùng code swift, java, Object c. Chúng tôi còn có đội ngũ tư vấn UX tốt nhất cho app ở thị trường Nhật, Singapore và Việt Nam.

apps-development
31-08-2017

Ứng dụng SNS

Thách thức: Bạn muốn xây dựng một hệ thống trò chuyện với những yêu cầu mà những ứng dụng khác không thể đáp ứng? BAP sẵn sàng làm điều đó với bạn để xây dựng nó với các chuyên môn của chúng tôi trong...

apps-development
31-08-2017

Ứng dụng tư vấn

Thách thức: Thông tin và dữ liệu trên Internet là nguồn rất lớn, và dễ dàng tìm kiếm câu trả lời chính xác cho bất kỳ câu hỏi nào. Nhưng sự thật thì không như vậy, vì nhiều người có thể cảm thấy lạc...

apps-development
31-08-2017

Ứng dụng thủ công

Thách thức: Nhiều doanh nghiệp muốn đào tạo nhân viên mới và đánh giá kết quả đó để mà họ có thể xem liệu những người mới đến có thích nghi với công việc và nội dung đào tạo có hiệu quả hay không....

apps-development
31-08-2017

Ứng dụng phù hợp 2017

Thách thức: Dành thời gian tại các sự kiện với bạn bè có cùng sở thích là điều rất tuyệt vời. Xây dựng một ứng dụng có thể giúp bạn tạo ra sự kiện, mời bạn bè tham gia, chia sẻ thông tin, hình...

apps-development
31-08-2017

Uranai

Thách thức: Trong cuộc sống bận rộn, thật không dễ dàng để tìm đúng người để nói chuyện, thảo luận, hoặc thậm chí tư vấn trực tiếp. Một ứng dụng từ BAP sẽ có thể đáp ứng nhu cầu này. Uranai là một ứng...

apps-development
31-08-2017

チャットアプリ『RinoChat』

課題: もし既存のチャットの機能に飽きている場合、BAPにご連絡ください。その高まる需要を満たすための新しいアプリケーションを作成することができます。RinoChatによって、BAPはソフトウェア開発サービスとしてあらゆる顧客のニーズに合わせて設計・開発できることを示しました。 ソリューション: Rino Chatではタイムライン機能を使用して音声レコードにアクセスし、チャットやビデオ通話などの基本的な機能とともに可愛いスタンプを使用できます。さらに、このアプリの優れた点はユーザーはノートブックのようにログを記録できることです。 このアプリはお客様の要件を基づきオフショア開発でコンサルティングから開発まで担当しました。 BAPはAI、ビッグデータ、Webアプリケーション、ブロックチェーンなど、企業のニーズに基づいてさまざまなテクノロジーを提供しています。弊社のエンジニアはスタートから最終段階まで設計・開発に対応いたします。   開発形式 Lab 開発言語 Nodejs Java Swift WebRTC Redis 製品 Android, Swift 開発会社 BAP Software...