?>

BAP サービス-トップ 60 STARTUP WHEEL 2019

BAP サービスーLodyhelpとLiberzyが2019年ベトナムスタートアップホイールのトップ60に入ったことをお祝いします!

トップ60ベトナムスタートアップホイール2019
BAP はLodyhelp Project Teamを本当に誇りに思っており、その真剣な仕事姿勢を誇りに思っており、「冷静な頭と、温かい心」で絶えず努力しています。
パフォーマンスを維持し、熱血でトップ10に入るように努力いたします。

<3 <3 <3 LODYHELP-ローカル:ローカルで生活、食事、買い物。

– Buddy:つながり、友達を作るコミュニティ。

-Help:常にサポートします。

詳細については、次をご覧ください。

-ウェブサイト: lodyhelp.com

-facebook: www.facebook.com/lodyhelp

BAP Assistant x

 • BAP

  Chúng tôi rất hân hạnh được giải đáp mọi thắc mắc về dịch vụ phát triển Offshore tại BAP. Vui lòng chọn thông tin bạn muốn tìm hiểu:

  Lo ngại về giao tiếp, chẳng hạn như không thể truyền đạt chi tiết yêu cầu. Có vấn đề khó khăn trong giao tiếp bằng tiếng Nhật không?
  Không chỉ là Phát triển , tôi có yêu cầu về bảo trì sau khi hệ thống đi vào vận hành có được không?
  Việc phát triển offshore tôi thường quan tâm đến chất lượng dịch vụ. Có thể đảm bảo chất lượng không?
  Tôi chưa có kinh nghiệm phát triển offshore. Khi đưa ra yêu cầu, thông thường chúng tôi cần chuẩn bị thể chế và tài liệu nào?
  Tôi đang nghĩ đến việc yêu cầu offshore phát triển hệ thống nghiệp vụ. Bên công ty có thể hiểu được đặt tả về nghiệp vụ phức tạp không?
  Chúng tôi có thể tham quan công ty nơi mà trực tiếp phát triển phần mềm không?
  Tôi muốn tiến hành nghiên cứu AI. Tôi có thể yêu cầu không?
  Hãy cho chúng tôi biết thể chế phát triển và khả năng về kỹ thuật của công ty.
  Đảm bảo chất lượng của bạn như thế nào?
  Công ty làm gì để giữ đúng thời hạn giao hàng của dự án?
  Thời gian thanh toán có thuận tiện cho khách hàng không?
  Việc nghiệm thu được thực hiện như thế nào?
  Nếu có phát sinh trường hợp cần đối ứng khẩn cấp, thể chế đối ứng như thế nào?
  20/02 10:36 ✓