?>

BAP’ NEW LAUNCH

BAP have already opened Hue branch because we want to expand our business size and create more value for IT students in local community.

After BAP launch our new firm logo and brand identity as a part of our ongoing development last month.

We’re now so proud to announce the launch of our new office in Hue.
Hue branch is located in 5F, 28 Ly Thuong Kiet Street, Phu Nhuan Ward, Hue City.   And we do all outsourcing services: Blockchain, Game, Website & Mobile developments.
 
We hope that, in 2019, BAP will expand our business sharply and give more employments opportunities to our Vietnam young generations as well as has more opportunities to cooperate with other partners and customers.
For more information about us, please visit:
– Our website: bap.jp
– Fanpage facebook: BAP

BAP NEW LAUNCH

Hue branch own nearly 20 employees at the beginning and we continuously recruit more  to meet the demand of customers and projects.
When we move to Hue city, we also intend to create values for community here, that is to give IT students more opportunities to intern and develop their skills directly in our company so that we have already work with local university and meet students here. They are really interesting with our sharing.

BAP NEW LAUNCH

 And here our valuable member in Hue branch. They are excited for new job, new environment. 

BAP Assistant x

 • BAP

  Chúng tôi rất hân hạnh được giải đáp mọi thắc mắc về dịch vụ phát triển tại BAP. Vui lòng chọn thông tin bạn muốn tìm hiểu:

  Lo ngại về giao tiếp, chẳng hạn như không thể truyền đạt chi tiết yêu cầu. Có vấn đề khó khăn trong giao tiếp bằng tiếng Nhật không?
  Không chỉ là Phát triển , tôi có yêu cầu về bảo trì sau khi hệ thống đi vào vận hành có được không?
  Việc phát triển tôi thường quan tâm đến chất lượng dịch vụ. Có thể đảm bảo chất lượng không?
  Tôi chưa có kinh nghiệm phát triển hệ thống IT . Khi đưa ra yêu cầu, thông thường chúng tôi cần chuẩn bị thể chế và tài liệu nào?
  Tôi đang nghĩ đến việc yêu cầu phát triển hệ thống nghiệp vụ. Bên công ty có thể hiểu được đặt tả về nghiệp vụ phức tạp không?
  Chúng tôi có thể tham quan công ty nơi mà trực tiếp phát triển phần mềm không?
  Tôi muốn tiến hành nghiên cứu AI. Tôi có thể yêu cầu không?
  Hãy cho chúng tôi biết thể chế phát triển và khả năng về kỹ thuật của công ty.
  Đảm bảo chất lượng của bạn như thế nào?
  Công ty làm gì để giữ đúng thời hạn giao hàng của dự án?
  Thời gian thanh toán có thuận tiện cho khách hàng không?
  Việc nghiệm thu được thực hiện như thế nào?
  Nếu có phát sinh trường hợp cần đối ứng khẩn cấp, thể chế đối ứng như thế nào?
  20/02 10:36 ✓