BAP Coin – an digital currency for company

react_native
React Native
web
Web
android
Android
ios
iOS

Thách thức:

Xây dựng một hệ thống khen thưởng nội bộ rất thú vị, nhưng có rất nhiều doanh nghiệp không thể làm được điều đó với nhiều lý do. Lý do chính là họ không có các chuyên gia công nghệ để tư vấn và đưa ra ý tưởng. Trong trường hợp này, BAP có thể chia sẻ và giúp các doanh nghiệp xây dựng một hệ thống như ứng dụng BAP Coin.

Giải pháp:

Ứng BAP Coin được hiểu như là đồng tiền phát hành từ một công ty, mục đích sử dụng để khen thưởng cho nhân viên nội bộ thông qua ứng dụng thay vì tiền mặt. Nhân viên nội bộ của họ có thể chuyển tiền, mua sắm qua mã QR, hoặc giữa những liên lạc, nhóm trên ứng dụng.

Ngoài ra, người dùng có thể quy đổi những đồng tiền ảo thành tiền từ nhà phát hành, đây là một ứng dụng mà các tổ chức, công ty có thể tạo ra tiền tệ riêng trong hệ sinh thái tiêu dùng trong và ngoài tổ chức của họ.

Đây được xem như một trong những công nghệ Blockchain thành công của BAP, chúng tôi mang lợi ích cho các doanh nghiệp. Chúng tôi không chỉ cung cấp dịch vụ offshore, mà còn đưa đến những ý tưởng tốt nhất cho doanh nghiệp từ đội ngũ của mình.

Những kỹ sư của chúng tôi tự tin thiết kế và phát triển bất kỳ công nghệ nào bao gồm AI, Big Data, Blockchain, ERP,… dựa trên yêu cầu của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp của bạn muốn xây dựng bất kỳ nền tảng nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Khách hàngBAP IT
Loại hình phát triểnLab
Ngôn ngữ lập trìnhReact native
Stellar blockchain
Sản phẩmWeb, IOS, Android
Nhà phát triểnBAP Software
URLAPP Store
Play Store
BAP Coin - Blockchain Technology - BAP Software

(日本語) Challenges:

Building an internal reward system is very interesting, but there are many businesses that cannot make it true due to many reasons. The main reason is that they do not have technological specialists to consult and give ideas. In this situation, BAP can share and help businesses to build a system like BAP Coin App.

(日本語) Challenges:

Building an internal reward system is very interesting, but there are many businesses that cannot make it true due to many reasons. The main reason is that they do not have technological specialists to consult and give ideas. In this situation, BAP can share and help businesses to build a system like BAP Coin App.

Solutions:

BAP Coin App is understood as a company’s issued coin, which allows companies to reward their internal staff with coins instead of real money. With the virtual coins, their internal can transfer, shop around via payment QR code or amongst contacts, groups on BAP Coin, moreover, they are able to transfer that coins from their wallet into money from issuers of BAP Coin (Companies).

For this app, Organizations or companies can create their own currency from internal to external as an ecosystem.

This is considered as one of the most successful Blockchain technologies by BAP, we bring benefits to businesses. We not only provide offshoring service but give the best ideas to businesses from in-house team.

Our engineers are confident to design and develop any technologies including AI, Big Data, Blockchain, ERP,.. based on businesses’ requirements. If your business wants to create any platforms, please feel free to contact us to get consulted.